1. Hloubení děr

Vyhloubení děr o průměru 30 cm a hloubky 50-60 cm. Poté osadíme profilové sloupky a zasypeme betonem (popřípadě volíme rychletuhnoucí beton). Vzdálenost mezi sloupky by měla být 2,5 nebo 3 metry. Počáteční, rohový a koncový sloupek by měl mít jednu respektive dvě vzpěry. Alternativně lze použít zemní vruty, kdy zavrtání jednoho vrutu trvá pár minut. Poté vložíme sloupek a vyrovnání provádíme pomocí vodováhy a aretačních šroubů na vrutu.

2. Osazení sloupků a vzpěr

Oboustranná vzpěra by měla být na každých 30 (25) metrů plotu. Oboustrannou vzpěru použijeme i při změně směru plotu. Boční vzpěry se připevňují pomocí násadky a hákového šroubu. Připevnění by mělo být ve 2/3 sloupku nad terénem - na vyvrtání díry budete potřebovat vrták č.8.

3. Schnutí betonu

Po instalaci a zarovnání sloupků necháme suchý beton vytvrdnout po dobu 3-5 dní. Můžeme použít i rychletvrdnoucí beton Rapid Weber.

4. Připevnění příchytek napínacího drátu na sloupek

Na sloupek pomocí opasku upevníme napínáky pomocí příchytky na napínací tyč. V případě, že napínáky instalujeme na počáteční (rohový) a koncový sloupek, přidáme očko na přichycení druhého napínáku. Vyvrtáme díry v příslušných výškách sloupku a ty pak osadíme příchytkami na napínací drát.

5. Napínání napínacích drátů

Na jeden napínák můžeme napnout maximálně 50 metrů napínacího drátu. Napnutí drátu dotáhneme pomocí vidlicového klíče. Po napnutí drátu se dráty zasunou do příchytek upevněných na sloucích a dotlačíme haček, který je součástí příchytky.

6. Odvíjení pletiva

Odvineme část pletiva a opřeme jej o počáteční sloupek. S pomocí napínací tyče pletivo připevníme ke sloupku v prvním sloupci ok. Roli pletiva rozvineme a opřeme na napínací dráty (zajistíme vázacím drátem na každém sloupku).

7. Vyvazování pletiva

Horní a spodní napínací drát zasuneme mezi spodní a horní oka pletiva a ve středu pletivo uchytíme (minimálně na třech místech mezi sloupky) vázacím drátem. Konec pletiva upevníme tak, že u posledního sloupku vypleteme spirálu a pletivo přivážeme vázacím drátem.