K montáži zemních vrutů si připravíme zemní vruty, zavrtávací klíč (nebo postačí delší tyč o tloušťce 8-10 mm) a ostrohranný granulát. Po vyměření umístění sloupků (2,5 - 3 metry od sebe), zavrtáme vrut pomocí klíče.

Pokud je půda vyschlá a tvrdá, doporučuje se buď zavlažovaní nebo předkopaní díry. Po zavrtání vrutu vložíme sloupek a po vyrovnání dotáhneme aretační šrouby na zemním vrutu.