1. Pozice nového vinohradu

Před započetím výstavby domácího vinohradu je v prvé řadě nutné vybrat slunné a perspektivní místo, aby jste dosáhli té nejvyšší kvality hroznů a tudíž velkou výnosnost vinné révy. Doporučují se místa orientovaná na jih, jihozápad a jihovýchod. Pokud budete pěstovat révu doma, doporučují se místa, která jsou chráněná ze severní strany (stěna garáže, domu).

2. Montážní práce - stavba ocelových sloupků

Vytvoříme základní osu vinohradu, rozmístíme sloupky 2,5 až 3 metry od sebe (malá domácí vinice). Připravíme si nářadí (krumpáč, rýč, lopatu….), vše podle terénu na pozemku. Po vykopání děr, vytyčíme provázkem osu sloupků a sloupky vsuneme do vykopané díry. Srovnáme vodoměřící váhou a poté zasypeme hlínou. Sloupky lze v ideálním případě zatloukat benzínovým zatloukačem - pokud budete mít zájem, sloupky vám zatlučeme (40 kč/kus).

Když máme sloupky zasazené do země, zkontrolujeme osu a výšku sloupků (každý vinohradnický sloupek má rysku). Koncové vinařské sloupky doporučujeme zakotvit pomocí profesionálního příslušenství Gripple.

3. Natažení vodících drátů

Vinohradnické dráty jsou nezbytné pro zdárný růst vína. Pozinkované dráty natahujeme po 50 cm rozestupech s tím, že první vodící drát je přibližně 50 cm od země (na dvoudrátí se používá vinohradnický drát o síle 1,8 mm a jako hlavní středový drát 2,2/2,5 mm). Dráty můžeme vypínat pomocí vinařských spojek (napínáků). U každého sloupku pak drát vložíme do háčku na vinařském sloupku. Jak vypadá montáž vinařského drátu v podání profesionálů?

4. Výsadba sazenic vinné révy

Na každou sazenici se kope jáma hluboká 30-40 cm, která se po zasazení sazenice zasype hlínou a zalije vodou. Můžeme přihnojit humusem nebo substrátem.

5. Vyvazovaní vinné révy

Sazenice se vyvazují zhruba po dvou letech, až dosáhnou potřebné výšky, proto si vyvazovací drát uschováme, než to bude zapotřebí. Ne že drátek použijete na něco jiného, mohl by Vám později chybět a sazenice by se mohla zhroutit.