Mobilní oplocení

Mobilní pozinkované panely (výplň ze svařovaných drátů bez profilu) jsou vhodné k dočasnému oplocení budov, výkopů, stavenišť nebo kulturních akcí na volném prostranství. Výhodou je jednoduchá a rychlá montáž.