Montáž zemních vrutů

K montáži zemních vrutů si připravíme zemní vruty, zavrtávací klíč a ostrohranný granulát. Po vyměření umístění sloupků (2,5 - 3 metry od sebe), zavrtáme vrut pomocí klíče. Pokud je půda vyschlá a tvrdá, doporučuje se buď zavlažovaní nebo předkopaní díry.