Návod na montáž domácího vinohradu

Před započetím výstavby domácího vinohradu je v prvé řadě nutné vybrat slunné a perspektivní místo, aby jste dosáhli té nejvyšší kvality hroznů a tudíž velkou výnosnost vinné révy.